Tag: ติด GPS

  • ระบบนำทางด้วย GPS  ทำงานอย่างไร

    ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานอย่างไร

    by

    ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานอย่างไร หลายคนที่คิดจะติด GPS แต่ยังไม่รู้ข้อมูลว่า การทำงานของ GPS นั้นใช้งานอย่างไร ซึ่งการทำงานของ GPS ก็มีหลากหลายรูปแบให้เลือก โดยเฉพาะฟังก์ชั่นของการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ทราบว่าการใช้ GPS นั้นคือการติดตั้งตามรถยนต์หรือพาหนะต่างๆ แต่หลักการทำงานที่แท้จริงของ GPS มีอะไรบ้าง มาดูคำตอบกัน […]

    Continue reading »