About Us


GPS tracking star

บริษัท จีพีเอส ไทยสตาร์ จำกัด  มุ่งเน้นการให้บริการทางด้าน GPS Tracking โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้า  รวมถึงการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต โดยเรายึดหลักแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมมุ่งมั่นเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพและ บริการ ด้วยราคาที่เป็นธรรม ให้กับลูกค้าของเรา.

บริษัท จีพีเอส ไทยสตาร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเริ่มธุรกิจจากการนำเข้าอุปกรณ์ระบบนำทาง GPS, อุปกรณ์ระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking , รวมถึงการติดตั้ง , แนะนำการติดตั้ง และจัดจำหน่ายส่งสินค้าไปทั่วประเทศ ด้วยสินค้าที่ถูกคัดสรรคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม ทั้งยังพัฒนาระบบซอฟแวร์เพื่อสนับสนุนการติดตามยานพาหนะแบบออนไลน์ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ ทำให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าออกไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง