เหตุผลที่รถบรรทุกติด GPS ติดตามรถ

by

เหตุผลที่รถบรรทุกติด GPS ติดตามรถ

GPS ติดตามรถ

 รถบรรทุกที่ส่วนมากเจ้าของกิจการมักจะติด GPS ไว้ตามรถ เพราะว่าหลายครั้งที่รถบรรทุกอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาน้อยมากที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ หลังจากที่มีการนำ GPS มาติดตั้งตามรถบรรทุกแล้ว จะช่วยทำให้เจ้าของกิจการรู้สึกมั่นใจและสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มาดูเหตุผลที่ติด GPSตามรถบรรทุกกัน

 

GPS Traking สามารถเช็คข้อมูลแบบเรียลไทม์

การติด GPS จะช่วยทำให้เช็คข้อมูลได้แบบการดูในระบบเรียลไทม์ สำหรับรถบรรทุก ที่มีการส่งสินค้าที่จุดส่งสินค้า และการรับออเดอร์สินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ GPS ยังช่วยให้ประหยัดเวลา เพราะมีการวางแผน โดยการกำหนดเส้นทางเดินรถที่เหมาะสม และ GPS ยังเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถด้วยระบบติดตามอีกด้วย

 

GPS ช่วยป้องกันสินค้าเสียหาย

นอกจากนี้การติด GPS ยังช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหาย เพราะจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายในตู้สินค้า รวมถึงการป้องกันปัญหาขโมยน้ำมันหรือสินค้าภายในรถบรรทุก เพราะ GPS มีเซ็นเซอร์ที่ฝาถังน้ำมัน และประตูตู้สินค้า และยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าล่วงเวลาที่แม้จะทำงานเกินเวลา แต่หากมีการจอดรถเฉยๆ เจ้าของก็จะสามารถรู้ได้ทันที

 

GPS ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

เพราะ GPS จะทำการวางแผนและ ควบคุมและคำนวณการเดินรถที่เหมาะสม ทำให้ทราบต้นทุน ระยะเวลา ระยะทาง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งอีกด้วย และยังช่วยป้องกันการทุจริตน้ำมัน โจรกรรมรถยนต์ หรือช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว เพราะหากติด GPS เจ้าของจะเห็นพฤติกรรมการขับรถเร็ว ขับรถออกนอกเส้นทาง หรือหยุดจอดรถนานเกิน และจะทำการตัดระบบสตาร์ททันที