ติดตั้ง GPS

ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานอย่างไร

by

ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานอย่างไร

ติดตั้ง GPS

หลายคนที่คิดจะติด GPS แต่ยังไม่รู้ข้อมูลว่า การทำงานของ GPS นั้นใช้งานอย่างไร ซึ่งการทำงานของ GPS ก็มีหลากหลายรูปแบให้เลือก โดยเฉพาะฟังก์ชั่นของการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ทราบว่าการใช้ GPS นั้นคือการติดตั้งตามรถยนต์หรือพาหนะต่างๆ แต่หลักการทำงานที่แท้จริงของ GPS มีอะไรบ้าง มาดูคำตอบกัน

 

GPS ช่วยกำหนดทิศทางการเดินทาง

ผู้ใช้จะต้องมีอุปกรณ์นำทาง เมื่อทำการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ ซึ่ง GPS จะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางของการจราจร ชิดซ้ายหรือชิดขวา การเดินรถทางเดียว จุดสำคัญต่างๆ ฯลฯ ฝังไว้ในข้อมูลแผนที่พิเศษนั้น การเชื่อมต่อของ เส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้

GPS มีเสียงนำทางสอดคล้องกับเส้นทาง

การติด GPS ซึ่งจะมีระบบเสียงนำทาง ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง เมื่อเส้นทางเลี้ยวขวา GPS ก็จะ มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา โดย GPS แต่ละโปรแกรมก็จะมีเสียงเตือนล่วงหน้า ซึ่งจะเตือนก่อนจุดเลี้ยว รวมถึงการแสดงทิศทางแล้วแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด

GPS คำนวณเส้นทางจนถึงจุดหมาย

เมื่อติดตั้ง GPS ซึ่งจะสะดวกเวลาที่คุณเดินทางไปไหนไกลๆ เพราะ GPS จะคำนวณเส้นทางให้เสร็จตั้งแต่แรก โปรแกรมจะแสดงผลทั้งภาพและเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ หากมีการเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะทำการเตือนให้ผู้ใช้ทราบและจะคำนวณให้พยายามกลับสู่เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน

เมื่อเดินทางไกล GPS จะเป็นตัวช่วยคำนวณระยะทาง และเสียงแจ้งเตือนหากออกนอกเส้นทาง ทำให้คุณถึงจุดหมายแบบไม่ต้องกังวล