5 insiktsfulla forslag darfor att fullgora e langvarigt proportion fredligt